Ambassadör

Vi känner alla någon som Linnéa.

Någon som plötsligt börjar att bete sig

annorlunda, blir introvert, ljuger, blir

överpresterande. Börjar göra revolt som ofta

skylls på att barnet blivit tonåring.

Vi känner alla någon vars barn, du själv, dina

egna, någon väns eller grannens barn som

kommer i kläm och inte har någon att prata med.

 

Snacket går och människor runt omkring förfasar sig eller även gottar sig i alla detaljer de kan få tag i kring den pågående skilsmässan. Full fokus på de vuxnas konflikt och ställningstagande. Men vem tittar på hur barnen har det?

 

Används barnen som slagträ i den pågående konflikten? finns det någon som ser vad barnet går igenom? Barnet vill ju ha båda sina föräldrar glada och gör allt för att vara till lags.

 

Som att stå mitt emellan två världskrig och försöka lösa det i ett barns ålder när de behöver sina föräldrars stöd som mest.

 

 

Känner du också en Linnéa? Bli ambassadör för WeRise och låt rörelsen WeRise växa för att hjälpa och stötta barn som dagligen hamnar i kläm mellan stridande föräldrar och vuxna som sviker. WeRise har som mission att informera och stärka barn och ungdomar och göra dem och omgivningen medvetna om vad ett vuxensvek skapar hos ett barn.

 

Tillsammans kan vi göra skillnad!

 

Genom att bära armbandet WeRise kan du också berätta din historia- vad du rest dig starkare ifrån. Samtidigt stöttar du organisationen WeRise och tar ställning mot vuxnas svek mot barn.

Ambassadör