Arvode

ARVODE

Arvodeslista (rekommendationer från Sveriges Författarförbund & Författarcentrum)

Minimirekommendation att gälla för år 2015 beträffande arvoden för framträdanden vid möten, konferenser, på bibliotek och dylikt (arrangemang), varav åtskillnad görs mellan:

«större» arrangemang, med fast ekonomiskt underlag. Till större arrangemang skall alltid räknas fall då arrangören för inträdet begär ej obetydlig ersättning från åhörare samt då arrangören är ett kommersiellt företag och arrangemanget utgör en naturlig del av företagets verksamhet.

«mindre» arrangemang med avseende på ekonomiskt underlag etc, arrangemang som inte räknas som «större».

«skolor» arrangemang anordnat av grund/gymnasie/högskola

Anmärkningar

•Antal timmar som beräknas för engagemanget skall överenskommas på förhand.

 

•Varar framträdande och frågestund eller dylikt i anslutning därtill längre än två timmar utgår ersättning för följande timmar med lägst 750 kronor per påbörjad timme. Vad gäller «större» arrangemang kan det vara lämpligt att avtala om en högre ersättning för varje ytterligare timme utöver avtalad tid.

Moms

Föredrag – om framförandet huvudsakligen bestått av annat än läsning av egen text, t ex ett föredrag i ett visst ämne, ska 25 % moms läggas på.

Skola/utbildningsväsende – ingen moms ska läggas på om framträdandet skedde som en del av undervisning i allmän skola (vanlig klassundervisning). Om uppdragsgivaren däremot bedriver kommersiell utbildning, dvs tar betalt av deltagarna/eleverna, gäller de vanliga momsreglerna.

Bibliotek, konferenser, litteraturfestival och liknande

Inkl. moms

Exkl. moms

«större»

20 500

16 400

«mindre»

7 500

6 000

«skolor»

7 500

6 000

därefter per påbörjad timme

940

750

 

 

 

«skolor»

 

 

1 lektion upp till 60 minuter

3 750

3 000

2 lektioner

5 000

4 000

3 lektioner

6 250

5 000

4 lektioner

7 500

6 000

Ytterligare lektioner samma dag

1 875

1 500

Storsamling (flera klasser)

7 500

6 000

Studiedag för lärare

13 750

11 000